Popis članova Sekcije (abecednim redom)

Od osnutka do danas, Sekcija broji 20 članova iz svih grana znanosti, državne uprave i privrede.

Popis članova

Prof.dr.sc. Milan Bajić, dipl.inž.el.teh Geodetski fakultet email
Dr. sc. Zvonko Biljecki, dipl.ing.geod. Geofoto d.o.o. email
Mr.sc. Tomislav Ciceli, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet email
Prof.dr.sc. Teodor Fiedler, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet email
Snježana Franić, dipl.ing.geod. Geofoto d.o.o. email
Dr.sc. Dubravko Gajski, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet email
Mladen Kolarek, ing. geod. Geomodeling d.o.o. email
Mr.sc. Andrija Krtalić, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet email
Ivan Landek, dipl.ing.geod. Državna geodetska uprava email
Slavko Lemajić, dipl.ing.geod. Hrvatski geodetski institut email
Sanja Ludaš, dipl.ing.geod. Gisdata d.o.o. email
Ivan Lukić, dipl.ing.geod. Gisdata d.o.o. email
Mr.sc. Višnja Miloš, dipl.ing.geod. Hrvatski geodetski institut email
Dr.sc. Marinko Oluić Geosat email
Liljana Pleše, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet -
Jonatan Pleško, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet -
Mr.sc. Ljerka Rašić, dipl.ing.geod. Državna geodetska uprava email
Ivan Remeta, dipl.ing.geod. Zavod za fotogrametriju d.d. email
Lidija Semak, dipl.ing.geod. Državna geodetska uprava -
Sanja Šamanović, dipl.ing.geod. Geodetski fakultet -
Mr.sc. Senko Škeva, dipl.ing.geod. Geodetski zavod d.d. Split email
Tomislav Tonković, dipl.ing.geod. Geofoto d.o.o. email