DOBRODOšLI!

Na ovim stranicama upoznat će te se pobliže sa radom naše Sekcije, koja je dio Hrvatskog geodetskog društva.

Prema definiciji krovne udruge za fotogrametriju i daljinska istraživanja, Međunarodnog društva za fotogrametriju i daljinska istraživanja, (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing - ISPRS), gdje Hrvatsku predstavlja naša Sekcija, možemo reći slijedeće:

"Fotogrametrija i daljinska istraživanja su vještina, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih kvantitativnih informacija o fizičkim objektima na Zemlji i okolišu, procesom zabilježbe, mjerenja, analiziranja i interpretacije fotografskih snimaka i scena elektromagnetskog zračenja dobivenih senzorskim sustavima.."

"Znanost o prostornim informacijama (engl. Spatial Information Science) je umjetnost, znanost i tehnologija dobivanja pouzdanih prostornih, spektralnih i vremenskih relacija između fizičkih objekata, i procesa za integraciju sa ostalim podacima za analizu, prikaz i prezentaciju, neovisno o mjerilu."

CILJ SEKCIJE

RAZVOJ I PROMICANJE FOTOGRAMETRIJE, DALJINSKOG ISTRAŽIVANJA I GEOINFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Načini ostvarenja i provođenja:

- Organizacija skupova i učešće na njima
- Izdavanje biltena, časopisa, saopćenja i izradba web stranice Sekcije
- Povezivanje sa sličnim institucijama u RH i izvan nje
- Organizacija seminara u svrhu podizanja razine znanja
- Stručno ocjenjivanje pojedinih projekata
- Uvođenje nagrađivanja i poticaja druge vrste
- Predlaganje novih projekata
- Izradba pravilnika i standarda
- Podizanje statusa fotogrametrije kao metode
- ...